Tanja Kovačević

Vlasnica tvrkte KOTA PROJEKT d.o.o.

Nakon 20 godina rada u privatnom sektoru, od čega 12 godina u bankarskom sektoru gdje je krenula od samih početaka na šalteru, zatim bankarskog poslovanja sa pravnim osobama, nakon čega je 5 godina radila u Direkciji rizika, Sektoru za kreditni rizik na mjestu kreditnog analitičara na analizama fizičkih i pravnih osoba gdje je stekla vrhunsko iskustvo u procjeni klijenata banke za odobrenje kredita.

Nakon Direkcije za kreditni rizik, preuzima mjesto Direktora Filijale banke. Nakon 3 godine, uočivši problematiku klijenata u koordinaciji i komunikaciji sa bankarskim sustavom, kao i nedostatnu ponudu konzultantskih usluga u cilju povlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova gđa. Tanja Kovačević odlučno je krenula u poduzetničke vode te 2015. godine samostalno osniva tvrtku Kota projekt d.o.o.

Dobar primjer povlačenja poticaja samozapošljavanja dokazuje svojim vlastitim primjerom ulaganjem u svoje znanje i edukaciju te postaje LICENCIRANI VODITELJ IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA.

Iako njeno znanje iz tog područja seže još od samih početaka, odnosno pretpristupnih fondova, budući je već 2013.godine sudjelovala na stručnom seminaru „Osnove europske unije“ i „Uvod u projektni pristup, EU fondove i mogućnost financiranja iz EU fondova u Hrvatskoj“.

Kontinuirano radi na svom usavršavanju te pohađa brojne seminare i radionice iz područja EU fondova.

O nama

KOTA PROJEKT d.o.o. prvenstveno se bavi izradom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova, financijskim i bankarskim savjetovanjem. Naši klijenti nisu samo poduzetnici, već i pojedinci sa poduzetničkom idejom i cilje za uspjehom, tako da nudimo kompletno savjetovanje i usluge od samih početaka kao npr. usluge registracije tvrtke.

Imajući u vidu kako su EU fondovi namijenjeni raznovrsnim branšama, KOTA PROJEKT d.o.o. sa svojim timom stručnih suradnika odrađuje projekte iz raznih područja uz naglasak na ruralno gospodarstvo te malo i srednje poduzetništvo.

Koristeći svoja dosadašnja iskustva i stečena znanja pomažemo svakom klijentu realizirati njegovu ideju uz savjetovanje s ciljem poboljšanja cjelokupnog poslovanja tvrtke klijenta kroz mnogobrojne sastanke i stalni kontakt s klijentom „živimo zajedno“ do samog završetka cijelog projekta.

"Put od ideje do uspješnog poduzetništva često je popločen preprekama čije se negativne posljedice mogu pravovremeno predvidjeti, zabilježiti i izbjeći. Kako? Dobrom pripremom!" - Tanja Kovačević

Dobra priprema poduzetničkog pothvata podrazumijeva izradu poslovnog plana/investicijske studije, stručnog elaborata koji će dati odgovore na sva relevantna pitanja kako bi mi sami, naši izvori financiranja i naši poslovni partneri mogli procijeniti isplativost i potencijalne rizike tog pothvata.

Vrijednost takvog kvalitetnog elaborata je u samom procesu razmišljanja o našem poslu, analizi i planiranju detalja, no prije svega u konkretnim ekonomskim pokazateljima izraženim apsolutnim i relativnim brojkama. To je svojevrsni nalaz ili rendgenska snimka naše poslovne ideje.

Dobar poslovni plan činjenično smanjuje rizik ulaganja i definira smjer kretanja našeg poslovanja. Upravo zbog toga ga banke uvjetuju kod zahtjeva za poduzetničke kredite, a EU fondovi, ministarstva i ostala provedbena tijela kod natječaja za dodjelu potpora, poticaja ili bespovratnih sredstava poduzetnicima. Poslovni plan itekako ima svoju svrhu i cilj, glavu i rep.

Kota Projekt tim

Tanja Kovačević, certificirani Voditelj izrade i provedbe EU projekata

 • Specijalist za EU i nacionalne potpore u segmentu pronalaska izvora financiranja za projekte, izrade projektnih prijedloga, provedbe projekata i postupaka javne nabave iz programa
 • Više od 15 napisanih projektnih prijava i provedba 7 projekata (uključujući provedbu postupaka nabave) financiranih iz EU izvora
 • U svojem portfelju ima upravljanje bazom s preko 350 klijenata iz domene gospodarstva, odnosno poduzetništva, znanosti, civilnog sektora, realnog sektora itd
 • Vrsni specijalist u području inovativnih rješavanja problema
 • Inovatorica i nositeljica autorskih prava jedine centralizirane baze natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih fondova u RH kao i kreatorica prvog i jedinog online konzultanta u RH; www.izidopotpora.hr
 • Stručnjak za razvoj i provedbu treninga - održala cijeli niz radionica, treninga i seminara na temu pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije u organizaciji razvojnih agencija, privatnih poduzeća, gradova
 • Iskustvo u realizaciji i primjeni aplikativnih rješenja za vanjske klijente
 • Redovna je kolumnistica business portala www.prviplan.hr
 • Preko 20 godina iskustva u financijskom sektoru
 • Dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru (12 godina) osiguralo joj je stjecanje vrsnih specijalističkih znanja iz područja financija, posebice za vrijeme obavljanja poslova kreditnog/financijskog analitičara u Direkciji za kreditni rizik, a kasnije i akvizicija klijenata i funkcioniranje tržišta na poslovima Direktora filijale banke
 • Ovlašteni je računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju vlastitog računovodstvenog servisa u kojem je poseban naglasak stavljala na savjetovanje klijenata
 • Predsjednica je nevladine organizacije „Ured za dijasporu“ kroz koju volontiranjem pokušava rješavanjem gospodarskih, odnosno ekonomskih pitanja pomoći Hrvatim iz dijaspore prilikom investiranja u Republiku Hrvatsku

Vanjski strateški savjetnik

prof.dr.sc. Davor Pavuna, strateški savjetnik

 • Osnovnu školu završio je u Osijeku. Maturirao je u V. gimnaziji u Zagrebu 1970. godine
 • Diplomirao je eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u
  Zagrebu 1977. godine
 • Postao je doktor znanosti na University of Leeds 1981. godine iz područja fizike
  čvrstog stanja
 • U francuskom Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (CNRS) u Grenobleu
  boravio je tri godine
 • Jedno vrijeme istraživao je u Australiji i SAD-u. Od 1986. godine radi u Lausanneu u Švicarskoj kao sveučilišni profesor fizike, kemije kondenzirane materije te mikro i opto elektronike.
 • Objavio je preko 150 znanstvenih radova i udžbenik o supravodljivosti na
  engleskom jeziku, koji se prevodi i na druge jezike.
 • Održao je stotinjak predavanja na uvaženim svjetskim sveučilištima.
 • Radi na projektu na sinkrotronu u američkoj državi Wisconsin, što je zajednički projekt švicarskih i američkih fondova za znanstvena istraživanja.
 • Predsjednik je svjetskog kongresa o nano-inženjeringu i oksidnim tehnologijama u
  SAD-u
 • Savjetnik je poduzećima u nekoliko država
 • Kao savjetnika na području energetike angažirao ga je američki predsjednik Barack
  Obama
 • Jedan je od pokretača Prvog kongresa hrvatskih znanstvenika održanoga u Vukovaru 2005.
 • U povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle, dobio je odlikovanje Red Danice
  hrvatske slikom Nikole Tesle za osobite zasluge u izumiteljstvu
 • 2006. godine Američki ministar energetike Steven Chu imenovao ga je recenzentom
  projekta iz područja energetike.
 • Krajem 2012. godine sudjelovao je u nizu razgovora na radio stanici Pula (HRT –
  radio)
 • Govori pet jezika. U slobodno vrijeme svira u jazz sastavu 4e Etage
 • Djeluje kao savjetnik nekoliko vlada, korporacija i ustanova.
 • Dobitnik odličja Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle (2006.)
 • Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Kongresa i AMAC-a Švicarske.